Latest update January 6th, 2016 9:21 PM

Các TƯỚNG trong Liên Minh Huyền Thoại  • Jax  • Lux  • Vi  • Zac  • Zed